JET is een project voor, veelal verstoten, lichamelijk gehandicapte kinderen. Deze kinderen komen uit zeer arme en vaak gebroken gezinnen, maar hebben daarnaast ook een lichamelijke handicap. Bij de meeste kinderen is deze handicap ontstaan door de ziekte polio. Een aantal kinderen mist daardoor bepaalde lichaamsdelen.

Sommige kinderen kunnen niet lopen en bewegen zich al leunend op hun armpjes voort. Veel kindjes zijn door hun familie verstoten, hebben altijd te horen gekregen dat ze niets waard zijn. Daarnaast zijn deze kinderen een makkelijk slachtoffer voor kinderarbeid en seksueel misbruik.

Historie

De heer T. John Pannaiah heeft in 1997 het project opgericht en de dagelijkse leiding is nu in handen van zijn zoon Raja. Met eigen verdiende inkomsten probeerde deze Indiase familie voor ongeveer 35 kinderen te zorgen. Samen met de kinderen woonden ze tot augustus 2009 in een klein en armoedig gebouw. Dit gebouw is hun eigendom, maar de grond eromheen is in bruikleen. De kinderen sliepen, aten en kregen les in dezelfde ruimte. Als er les werd gegeven werden er doeken opgehangen om de verschillende klassen van elkaar te scheiden.

Helaas waren de inkomsten minimaal. Toen Stichting Kindia in 2006 kennis maakte met dit project, was de financiƫle situatie zeer zorgwekkend. Raja was wanhopig op zoek naar hulp want zijn gezin kon de zorg voor de kinderen financieel niet meer opgebracht krijgen. Al deze kindjes hebben niet alleen voedsel, kleding, een slaapplaats en scholing nodig, maar ook nog eens extra lichamelijke verzorging.

Toekomstplannen

Met hulp van Kindia is in 2007 door JET een meerjarenplan opgezet voor de realisatie van een nieuw school- en opleidingscentrum voor gehandicapte kinderen, onder andere bestaande uit een jongenstehuis, een meisjestehuis, klaslokalen, een bibliotheek, sanitair, een fysiotherapieruimte en speelgrond. Dankzij de sponsoring van Kindia heeft JET in 2008 een nieuw stuk land aangekocht van maar liefst 7 acre (1 acre = 4.047m2). Vervolgens is er gestart met de nieuwbouw.

Lees meer over de status van het JET project.