30 Jaar lang heeft het stichtingsbestuur op de eerste zondag van september de jaarmarkt in Son en Breugel georganiseerd. Het bestuur droeg de lokale verenigingen en stichtingen een warm hart toe en deze mochten dan ook altijd een kraam huren tegen kostprijs. Vanaf de oprichting in 2005 heeft Stichting Kindia daar altijd graag gebruik van gemaakt. De jaarmarkt Son en Breugel was als het ware de “thuismarkt”. Dat heeft er zeker toe bijgedragen dat Kindia goed bekend is binnen Son en Breugel. In 2017 is de organisatie overgedragen aan Van Bokhoven Events. De reserves die Stichting Jaarmarkt  Son en Breugel nog in portefeuille had heeft ze ruimhartig verdeeld onder goede doelen. Kindia mocht eind februari een mooi bedrag van €500 ontvangen voor de uitbreiding van de school op JET in Zuid-India. Hartelijk dank aan het stichtingsbestuur voor de goede zorgen tijdens de markten van de afgelopen jaren en voor de gift van €500 (die door Wilde Ganzen €750 waard werd).