JET - Jesus Education Trust - status project

Doel: een zelfvoorzienend project met steun vanuit Nederland.Deze actie wordt ondersteund door Wilde Ganzen banner met nieuw logoGerealiseerd sinds 2007
Met hulp van Kindia is in 2007 door JET een meerjarenplan opgezet voor de realisatie van een nieuw school- en opleidingscentrum voor hulpbehoevende kinderen, onder andere bestaande uit een jongenstehuis, een meisjestehuis, klaslokalen, een bibliotheek, sanitair, een fysiotherapieruimte en speelgrond. Dankzij de sponsoring van Kindia heeft JET in 2008 een nieuw stuk land aangekocht van maar liefst 7 acre (1 acre = 4.047m2). Vervolgens is er gestart met de nieuwbouw.

Gerealiseerd 2008 

 • Aanschaf land

Gerealiseerd 2009

 • Bouw 2 klaslokalen
 • Bouw lokaal naaiopleiding
 • Bouw fysiotherapieruimte
 • Bouw sanitair meisjes 
 • Groente- / fruittuin

Gerealiseerd 2010

 • Bouw sanitair jongens
 • Ommuring project
 • Aanschaf vervoermiddel
 • Watervoorziening
 • Bouw koeienstal en kippenhok
 • Aankoop koeien en kippen

Gerealiseerd 2011

 • Bouw computerlokaal
 • Bouw arbeidsbureautje
 • Vuilstortplaats

Gerealiseerd 2014

 • Bouw meisjeshuis
 • Gerealiseerd 2015
 • Bouw bibliotheek
 • Bouw praktijklokaal

In 2015/2016 kwam Stichting Kindia voor een bijna onmogelijke opgave te staan. Om JET te kunnen laten voortbestaan, moest er aan nieuwe regels van de overheid worden voldaan, waaronder dat jongens en meisjes niet meer in één tehuis mogen verblijven. Dankzij hulp van Wilde Ganzen en heel veel betrokken mensen en organisaties, lukte het Kindia om binnen een jaar een tweede tehuis te bouwen. Daarnaast werd conform de overige eisen een ommuring om beiden tehuizen geplaatst, is een wachtershuis gebouwd en een camera-installatie aangeschaft.

Gerealiseerd 2016fase5

 • Bouw jongenshuis
 • Ommuring beide huizen
 • Bouw wachtershuis 
 • Camerabeveiliging


In 2017 ontstond er een watertekort door een lange periode van extreme droogte. Vanuit een waterbron op JET worden door een systeem van leidingen de gebouwen van water voorzien. De bron stond echter droog. Besloten werd om de bron met 11 meter te verdiepen.

Gerealiseerd 2017

 • Waterbron verdiepen

 

Huidige status en toekomstplannen

Door de overheid wordt gestimuleerd dat gehandicapte kinderen zoveel mogelijk integreren in de samenleving. Onderwijs volgen in klassen met valide kinderen is één van de doelstellingen. Stichting Kindia en het project JET staan helemaal achter deze doelstelling. Op JET wonen circa 20 gehandicapte kinderen al samen met 10 valide kinderen en ze krijgen ook samen les. Om meer hulpbehoevende kinderen op te kunnen gaan vangen is het noodzaak en eis van de regering om klaslokalen bij te bouwen zodat er per leerjaar een klaslokaal is.

Veel scholen in de buurt van JET hebben niet aan alle strenge eisen van de overheid kunnen voldoen.  JET heeft een andere school, die noodgedwongen moest sluiten, overgenomen. Zo is voorkomen dat circa 270 kinderen thuis kwamen te zitten omdat het schoolgeld, voor de scholen die wel kunnen voortbestaan, te duur voor deze families is.
Deze kinderen komen nu overdag naar JET om scholing te volgen en gaan daarna naar huis. Met de schoolbijdragen van deze kinderen, kunnen de salarissen van de leraren betaald worden.

Onze 30 JET-kinderen zitten bij deze kinderen in de klas en draaien op deze manier mee in het reguliere onderwijs.

Gerealiseerd 2018fase6

 • Bouw 6 klaslokalen
 • Speelgrond
 • Overname dorpsschool

Planning 2019

 • Regenwater opvang- en opslagsysteem
 • Ommuring om schoollokalen
 • Uitbreiding aantal JET-kinderen: kinderen met een handicap en/of uit zeer armoedige families.