Mala

Stichting Kindia is in 2009 het traject van individuele sponsoring van een kind ingegaan. Door de 1-op-1 sponsoring kunnen de kinderen van het project JET na het voltooien van de 10e standard met behulp van Kindia-sponsors verder studeren of een vakopleiding volgen. Stichting Kindia heeft een commissie ingesteld die zich richt op een goede opzet van de 1-op-1 sponsoring. Duidelijke documentatie, concrete plannen en regelmatige terugkoppeling zijn daarin belangrijke aandachtspunten.

Lees meer... >>>