Mala

Stichting Kindia is in 2009 het traject van individuele sponsoring van een kind ingegaan. Door de 1-op-1 sponsoring kunnen de kinderen van het project JET na het voltooien van de 10e standard met behulp van Kindia-sponsors verder studeren of een vakopleiding volgen. Stichting Kindia heeft een commissie ingesteld die zich richt op een goede opzet van de 1-op-1 sponsoring. Duidelijke documentatie, concrete plannen en regelmatige terugkoppeling zijn daarin belangrijke aandachtspunten.

Een vakopleiding kan gedaan worden voor € 35,- per maand gedurende één of twee jaar. Verder studeren betekent het volgen van de 11e en 12e standard en kost € 35,- per maand voor elk schooljaar. Een studie die daarop volgt, een hogere beroepsopleiding, kost het dubbele. Voor een student die zo'n studie aankan zoekt Kindia dan óf twee sponsoren van € 35,- per maand óf één sponsor die een dubbele portie van € 70,- wil/kan sponsoren.

Via de 1-op-1 sponsoring volgen enkele kinderen momenteel een opleiding. Ook zijn er kinderen die de opleiding gevolgd en ook afgerond hebben. Met hulp van JET hebben zij een baan gevonden. Voor meer informatie kun je de verhalen lezen van de kinderen die nog studeren of al afgestudeerd zijn.

Voor € 35,- per maand kun je een kind in India laten studeren en een kans geven op een betere toekomst!
Ben je geïnteresseerd in het sponsoren van een kind?
Neem dan contact op met Annemieke van den Broek
(e-mail: avandenbroek@kindia.nl).